Skip to main content

BESCHOUWING: Wat moeten we met Israël?

Stevanus Noordzee is sinds 8 maart formeel de eerste niet-residerende ambassadeur van Suriname in Israël, nadat hij zijn geloofsbrieven heeft aangeboden aan president Yitzhak Herzog. Vanuit zijn standplaats Paramaribo zal de diplomaat moeten proberen om de betrekkingen tussen beide landen te versterken. Maar hoe (on)zinnig is dat? door Armand Snijders Bij de ontmoeting met Noordzee […]

BESCHOUWING: De nationale dialoog?

De president is met een cluster van ministers sinds 26 februari in nationale dialoog met verschillende maatschappelijke organisaties en burgers. Dit is de derde dialoog die de regering-Santokhi/Brunswijk sinds de verkiezing van mei 2020 houdt in verband met de crises in Suriname. Het doel van deze dialoog is om de kern van de ontstane situatie […]

BESCHOUWING — Praten is nog geen communiceren

VHP-parlementariër Radjendre Debie heeft tijdens de begrotingsbehandeling ontkend dat de regering te weinig of gebrekkig communiceert, zoals ze vaak wordt verweten. Hij probeerde dat te weerleggen met voorbeelden die geen hout snijden, waaruit bleek dat hij geen kaas heeft gegeten van communicatie. Want het vele praten dat president Chandrikapersad Santokhi en zijn ministers doen, is […]

NPS en NDP stellen actie Guyanese leger in Tigrigebied aan de kaak

door Ivan Cairo PARAMARIBO — Door de NDP en de NPS is donderdag afzonderlijk van elkaar aandacht gevraagd van de regering voor beheershandelingen van het Guyanese leger in het Tigrigebied. De NPS deed dat in een persbericht en de NDP via een statement van fractieleider Rabin Parmessar tijdens de openbare vergadering van De Nationale Assemblee. […]

Word Rekenkamer uitgesloten?

Het berichtje sneeuwde vorige week bijna onder bij het vele nieuws over de naweeën van de ‘Zwarte Vrijdag’ en de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee. Maar toch sprong het bij de oplettende deskundigen direct in het oog: president Chandrikapersad Santokhi heeft op 22 februari weer een presidentiële commissie geïnstalleerd. Het Financieel-economisch Team moet toezien “op […]

(Democratische) dialoog?

INGEZONDEN Nogmaals, het vertrouwen in de democratie als bestuursvorm is geenszins gebaat bij het bewust of onbewust verkeerd inzetten van democratische mechanismen. De grootste bedreiging voor de democratie is niet het uiten van onwelgevallige meningen door burgers, maar het onjuist inzetten van democratische mechanismen, zoals de dialoog. De Surinaamse regering heeft de Caricom, Organisatie van […]

DNA-leden: Suribet kantoren zijn verslavend

Volksvertegenwoordigers hebben dinsdag felle kritiek geleverd in De Nationale Assemblee (DNA) over de de vele Suribet kantoren in het land. In DNA werd de Loterijwet behandeld. Sommige assembleeleden vroegen aan de regering om deze gokkantoren zo snel …

DNA-voorzitter vindt dat economistenvereniging bestaansrecht heeft bewezen

De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) moet haar kritische houding behouden, vindt de voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA), Marinus Bee. Dit zei hij ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de VES op maandag 17 oktober in Royal …

Parlementsvoorzitter ontvangt beleidsplan 2022-2024 van Medische Zending

Herman Jintie, directeur van de Medische Zending (MZ), heeft het Beleidsplan 2022-2024 ‘Overleven en excelleren in uitdagende tijden door Teamwerk, Focus en Passie bij de toepassing van MZ-integrated Primary Health Care’ overhandigd aan parlementsvoorz…

Fracties NDP en BEP willen duidelijkheid over trip naar Gabon

Leden van de NDP en BEP-fractie in De Nationale Assemblee (DNA) vragen zich af waarom de uitnodiging van Conservation International Suriname (CIS) voor kennisuitwisseling met Gabon niet is bekendgemaakt. Zij willen duidelijkheid hierover. Volgens de fr…

Dinsdag drukke dag voor DNA-leden; zes wetten op agenda

Parlementariërs hebben dinsdag een drukke dag. Er zijn twee openbare vergaderingen uitgeschreven, terwijl vooraf het parlement ook in huishoudelijke vergadering bijeenkomt. Op de agenda staat de behandeling van zes ontwerpwetten. Om 14.00 uur staat op …

Parlement en CIS gaan samen natuur van Suriname beschermen

De Nationale Assemblée (DNA) en Conservation International Suriname (CIS) hebben besloten om samen de natuur van Suriname te beschermen. Het parlement en de organisatie hebben dit vastgelegd in een ‘Memorandum of Understanding’. Deze samenwerkingsovere…