Skip to main content

Parlementsvoorzitter ontvangt beleidsplan 2022-2024 van Medische Zending

Herman Jintie, directeur van de Medische Zending (MZ), heeft het Beleidsplan 2022-2024 ‘Overleven en excelleren in uitdagende tijden door Teamwerk, Focus en Passie bij de toepassing van MZ-integrated Primary Health Care’ overhandigd aan parlementsvoorz…

Fracties NDP en BEP willen duidelijkheid over trip naar Gabon

Leden van de NDP en BEP-fractie in De Nationale Assemblee (DNA) vragen zich af waarom de uitnodiging van Conservation International Suriname (CIS) voor kennisuitwisseling met Gabon niet is bekendgemaakt. Zij willen duidelijkheid hierover. Volgens de fr…

Dinsdag drukke dag voor DNA-leden; zes wetten op agenda

Parlementariërs hebben dinsdag een drukke dag. Er zijn twee openbare vergaderingen uitgeschreven, terwijl vooraf het parlement ook in huishoudelijke vergadering bijeenkomt. Op de agenda staat de behandeling van zes ontwerpwetten. Om 14.00 uur staat op …

Parlement en CIS gaan samen natuur van Suriname beschermen

De Nationale Assemblée (DNA) en Conservation International Suriname (CIS) hebben besloten om samen de natuur van Suriname te beschermen. Het parlement en de organisatie hebben dit vastgelegd in een ‘Memorandum of Understanding’. Deze samenwerkingsovere…

Conceptwet domeingrond niet in overeenstemming met rechten inheemse volken

Er is door de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden (VIDS) opnieuw aan het parlement gevraagd om de behandeling van de initiatiefwet houdende nadere wijziging van het decreet uitgifte domeingrond aan te houden. De behandeling van deze ontwerpwet stond v…

Parlement vergadert over zorgelijke Covid-situatie

De Nationale Assemblee (DNA) vergadert donderdag over de zorgelijke Covid-situatie in het land. De regering zal dan antwoorden op vragen van het parlement. Er is een toename van het aantal besmettingen waar te nemen. Volgens deskundigen op Volksgezondh…

DNA verschuift academische week vanwege toename Covid in Suriname

De voor 10 tot 14 januari 2022 geplande start van de academische week van De Nationale Assemblee (DNA) is verschoven. De leiding van het parlement heeft dit besluit genomen naar aanleiding van de stijging van het aantal Covid-19-besmettingen in het lan…

Journalisten in stil protest voor parlementsgebouw

Er is donderdag een stil protest gehouden door journalisten van verschillende mediahuizen voor het huis van het volk, De Nationale Assemblee (DNA). De groep protesteert tegen de mishandeling van de verslaggever van het ochtendblad de Ware Tijd, Jason P…

Bus- en boothouders nog niet uitbetaald; DNA-voorzitter ontvangt petitie

Parlementsvoorzitter Marinus Bee heeft een petitie ontvangen van bus- en boothouders die trajecten voor het Nationaal Vervoersbedrijf (NVB) onderhouden. Er was een verhoging aan de vervoerders toegezegd en aangezien zij tot nu geen geld hebben ontvange…

VIDS en DNA werken aan workshop over grondenrechtenvraagstuk

De Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) en De Nationale Assemblee  (DNA) zullen een samenwerking aangaan om in januari een workshop over grondenrechten te organiseren. De wet die betrekking heeft op het grondenrechtenvraagstuk zal ko…

Bouwwerkzaamheden nieuw DNA-gebouw voor meer dan 90 procent afgerond

In januari 2022 zal het nieuwe gebouw van De Nationale Assemblée (DNA) worden opgeleverd. Assembleevoorzitter Marinus Bee en voorzitter van de commissie nieuwbouw DNA, Mahinder Jogi, hebben woensdag opnieuw een rondleiding gekregen. De parlementsvoorzi…