Skip to main content

Informatie moet dichterbij inheemse gemeenschap

De Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) wil de inheemse gemeenschap meer informeren over activiteiten die door de organisatie worden uitgevoerd. Om dit te realiseren heeft VIDS een dienstverleningsovereenkomst getekend met Apache Med…

Burgermoeder Saramacca wil districtsbestuur dichterbij samenleving

In de ressorten Calcutta en Jarikaba zijn twee dependances van het commissariaat Saramacca geopend. Met de opening hiervan wil districtscommissaris (dc) Sherin Bansi-Durga het districtsbestuur dichterbij de bewoners brengen. Het district is vrij uitges…