Skip to main content

Dagcolumn: Constitutioneel Hof verkiezingsissue

Na mijn column over de zelfamnestiewet als inzet bij de verkiezingen, kreeg ik een mail van een DNA-lid. Hij vond het jammer dat ik in de column niet had meegenomen dat ook de wet op het Constitutioneel Hof een verkiezingsissue zal worden. In een korte column moet worden geselecteerd. Maar het DNA-lid heeft gelijk om […]

Dagcolumn: Hoge bomen

Toen in 2012 de zelfamnestiewet door het parlement werd gejaagd, riepen de voorstanders dat het verleden met rust moest worden gelaten. De blik moest naar de toekomst worden gericht. Op 25 februari 2015 werd het verleden door dezelfde mensen als toekomst opgediend. De president en zijn partij maakten op luidruchtige wijze de staatsgreep tot verkiezingsissue. […]

Dagcolumn: Columnistiek

Columnistiek is stukjes schrijven waarin mening, gevoel en ervaring op heel persoonlijke wijze tot uitdrukking worden gebracht. In de column heerst de mens niet als soort of partij, maar als individu. Geen heerschappij over anderen, maar over zichzelf. De columnist bevraagt en beproeft in de spiegel van zijn thema’s zichzelf. De journalist die streeft naar […]

Dagcolumn: Is Bouterse een misleider?

Volksvertegenwoordiger Noreen Cheung heeft de NDP definitief verlaten. Op de persconferentie waar ze haar aansluiting bij de NPS aankondigde, heeft ze president-hoofdverdachte Bouterse, die een strafblad heeft, ‘een misleider’ genoemd. Zij riep hem op te stoppen met ‘leugens’.
Zij onderbouwde haar ernstige beschuldiging met haar eigen ervaringen binnen de NDP, een partij die naar haar […]

Dagcolumn: Wilde God de staatsgreep?

De NDP heeft bij monde van haar DNA-lid Misiekaba op 25 februari verklaard dat God de staatsgreep van 25 februari 1980 wilde en Bouterse heeft uitverkoren het Surinaamse volk te leiden. Misiekaba is ook dominee en was in camouflagepak gekleed.
Het grijpen naar God om je daden en presidentskandidatuur te motiveren getuigt van een absoluut tekort […]

De dief die roept: ‘houd de dief’(Slot)

Mr. André Haakmat, toenmalig ‘superminister’ van de militaire dictatuur, heeft in zijn boek ‘De revolutie uitgegleden. Politieke herinneringen’(1987) een, nooit tegengesproken, opmerkelijke onthulling gedaan.
De Nationale Militaire Raad had begin jaren tachtig ter afscheid van het hoofd van de Nederlandse Militaire Missie, kolonel Hans Valk, in de ambtswoning van de Nederlandse ambassadeur (!), een afscheidsreceptie georganiseerd.
Bij […]