Er komt een landelijke Covid-19-campagne op wijkniveau met een communicatieplan dat zich richt op de verhoging van de bereidheid om het vaccin te nemen. De campagne zal gericht zijn op het stimuleren van eenieder die 18 jaar en ouder is, om zich te lat…