De huidige Buitengewone en Gevolmachtigde Ambassadeur van India in Suriname, Kanwal Jit Singh Sodhi, die vanaf november 2008 in ons land is geaccrediteerd, heeft zijn ambtsperiode voltooid in juni 2012.
In het kader van de beëindiging van de ambtstermijn van de Ambassadeur wordt teruggeblikt op zaken die op bilateraal niveau zijn gerealiseerd binnen zijn dienstperiode. […]