De Confederatie voor Organisaties van Landsdienaren (COL) heeft een oproep gedaan aan de vakbeweging en de rest van de samenleving, om de Surinaamse Politiebond te ondersteunen. De federatie vindt dat de bond vecht tegen represaillemaatregelen getroffe…