door Robin Rosario
PARAMARIBO- Het Centraal Hoofdstembureau in verhuisd van de Wilhelminastraat naar een pand in de Frederik Derbystraat. Het gebouw waar het ondergebracht was, moet gerenoveerd worden.
De renovatiewerkzaamheden zullen een jaar in besl…