Skip to main content

Chan, hoofdrolspeler in: Santokhiland, de Bananenrepubiek Suriname

Mensen, kijk waarvoor je gekozen hebt. Een president die liegt en vliegt. De zoveelste president die Suriname als bananenrepubliek leidt. Een bananen republiek is de populaire manier om een republiek aan te duiden die vol corruptie, wankele politiek en…

Slim stemmers medeschuldig aan wangedrag Santokhi

Met het noemen van de vierde, vijfde en zesde vervloekte eigenschap van Santokhi, een belangrijke eye opener voor ”slimstemmers”. U heeft geluisterd naar mooie praatjes van politici, zonder te onderzoeken wat hun daden zijn (track record) . Nu is uw ko…

Terugdraaien: vergeet het maar

Het terugdraaien van de vele benoemingen van family and friends, daar is iedereen het erover eens dat dat moet gebeuren. Alleen ziet de regeringstop het niet zo. Chan zegt dat er een evaluatie zal plaatsvinden en Brunswijk zegt gewoon nee, dat ga ik ni…