Vrijdag jongstleden zijn alle bureaus voor Burgerzaken (BvB’s) elektronisch met elkaar verbonden.  Het bureau herdacht op die dag het feit dat men al 65 jaar de gemeenschap dient. De webapplicatie Bevolkings Administratie Systeem Suriname (BASS) …