In Curaçao wil het ministerie van Economische Zaken de tarieven van het openbaar vervoer aanpassen. Het tarief wordt verhoogd tussen vijf  en  vijftien cent,  naar gelang de af te leggen afstand. De Sociaal Economische Raad van het eiland plaatst kantt…