Districtscommissaris (dc) Suraksha Hirasingh van Wanica-Noordwest is van start gegaan met een bewustwordingscampagne in de ressorten Kwatta, Saramaccapolder en Koewarasan. De dc gaf gisteren in het ressort Kwatta de kick-off voor deze bewustwordingscam…