Skip to main content

Vrouwen ressort Kampong Baroe bundelen zich

Na de vrouwen in Jarikaba en omgeving hebben ook nu de vrouwen uit het ressort Kampong Baroe het initiatief genomen om zich te organiseren. De initiatiefnemers vinden dat de huidige financieel-economische situatie in het land en in het bijzonder de daa…

Bundeling inheemsen noodzakelijk voor realisatie grondenrechten

Bundeling van de inheemsen is noodzakelijk, om de erkenning van de grondenrechten te realiseren. De erkenning van de collectieve grondenrechten stond centraal bij het kennismakingsbezoek van de nieuwe Trio-granman Jimmy Toeroemang aan de Vereniging van…