Skip to main content

1 voor 12 doneert voedselpakketten aan Brokopondo; tienermoeder krijgt ook hulp

Er zijn door Stichting 1 voor 12 meer dan honderd voedselpakketten gebracht naar het dorp Nieuw Lombé in het district Brokopondo. Door de aanhoudende regen en het spuien van water uit het stuwmeer staan grote delen van dit district onder water. Stichti…

Gemeenschappen Brokopondo krijgen ondersteuning van Rosebel

De multinational Rosebel Goldmines, heeft een donatie gedaan aan de gemeenschappen van Brokopondo. Veel dorpen zijn als gevolg van de aanhoudende regenval de afgelopen maanden overstroomd. Verder verkeren bepaalde wegen die naar deze dorpen leiden in e…

Noodhulp Brokopondo door Staatsolie Power Company Suriname in volle gang

Staatsolie Power Company Suriname N.V. (SPCS), het dochterbedrijf van Staatsolie dat de Afobaka-waterkrachtcentrale beheert, zorgt voor de hulpgoederen en boten voor het verplaatsen van mensen en goederen. De hulpverlening, die intussen in volle gang i…

President Santokhi geeft startsein voor Brokopondo-Telethon STVS

De president van Suriname, Chandrikapersad Santokhi, heeft maandag officieel het startsein gegeven voor de Brokopondo-Telethon. Deze inzamelingsactie wordt georganiseerd door de Surinaamse Televisie Stichting (STVS) en is bedoeld om ondersteuning te bi…

Geen vrije grond voor middelbare school Brokopondo

Eerder had de districtscommissaris Mendelzoon van Brokopondo al gewag gemaakt van het fenomeen. Maar dat het zo erg was had het traditionele gezag niet kunnen bevroeden. Het traditionele gezag werd met de neus op de feiten gedrukt nadat zij op zoek gin…

Santokhi: “Duurzame oplossing nodig voor wateroverlast Brokopondo”

Er is een duurzame oplossing nodig voor de wateroverlast in het Brokopondogebied. Dit zegt president Chandrikapersad Santokhi die zich in het gebied heeft georiënteerd. De president heeft maandag de situatie van de gebieden die onder water zijn gelopen…

Rode Kruis bekijkt mogelijkheden voor ondersteuning in Brokopondo

Het Surinaamse Rode Kruis (SRK) heeft zaterdag de eerste gesprekken gevoerd om te bekijken hoe te ondersteunen in het district Brokopondo. Momenteel staan vele dorpen blank. Het water reikt in sommige gevallen tot aan de daken van woningen, omdat het w…

NDP bezoekt onder water gelopen Brokopondo en verstrekt hulpgoederen

Een delegatie van de grootste oppositiepartij in Suriname, de Nationale Democratische Partij (NDP), heeft zich georiënteerd in Brokopondo. Verschillende dorpen die te maken hebben met extreme wateroverlast, zijn bezocht. Door de delegatie heeft waar da…

Situatie wateroverlast Brokopondo ernstig; hulpgoederen voor bewoners

Bewoners van de dorpen in Brokopondo die door wateroverlast zijn getroffen krijgen hulpgoederen. Het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing (NCCR) heeft een aanvang hiermee gemaakt. Het gaat om de dorpen ten noorden van de Afobakadam. Vanui…

Bewoners Brokopondo moeten zich niet alleen focussen op goudwinning

De districtscommissaris (dc) van Brokopondo, Ludwig Mendelzoon, pleit voor meer ondernemerschap in zijn district. Hij zegt dat de meeste bewoners uit het district gefocust zijn op goudwinning. Hoewel hij dit kan begrijpen is hij van oordeel dat de geme…

Brandweer houdt voorlichtingsdag in Brokopondo

Speciaal voor het traditioneel gezag, bestuursambtenaren en ressortraadsleden is er een voorlichtingsdag gehouden door leden van het Korps Brandweer Suriname (KBS). Het besluit om de hulp van het KBS in te roepen is door districtscommissaris Ludwig Men…

SRD 6 miljoen voor gezond drinkwater dorpen Brokopondo

Er is door de regering SRD 6 miljoen goedgekeurd voor gezond en duurzaam drinkwater voor enkele dorpen in het district Brokopondo. De ministerraad is akkoord gegaan met het voorstel van minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), dat de g…