Brokopondo Outgrowersproject wordt gefinancierd door Rosebel Goldmine. Het goudbedrijf en het Platform Traditionele Gezagsdragers zijn een bewustwordingsprogramma begonnen om de gemeenschap van Brokopondo de voordelen van landbouw voor te houden. Gekoz…