Het plan om een brug over de Boven-Surinamerivier te bouwen door Houtmaatschappij Palmeras Timber processing heeft onenigheid gebracht tussen de lo’s van de Saramaccaners. Hoofdkapitein Carlo Sampi heeft te kennen gegeven, dat er toestemming is verleen…