Het project ‘Bookopondo heepi Bookopondo’ (Brokopondo helpt Brokopondo) is geinitieerd, om de achterstand bij de kinderen van het district weg te werken. Stichting voor onderzoek naar en ontwikkeling van Caribische Gemeenschappen legt in dit project b…