Het Elsje Finck-Sanichar College Covab speelt in op het tekort aan kader op de intensive care. In verband met de deskundigheidsbevordering en professionalisering van verpleegkundigen om optimale en kwalitatieve zorg tijdens de Covid-19-pandemie te verl…