Skip to main content

Bewustwordingscampagne ‘Met Elkaar in Suriname’ gestart

De inheemse en tribale volken hebben het recht op zelfbeschikking. Op grond van dat recht bepalen zij vrijelijk hun politieke status en streven zij vrijelijk hun economische, sociale en culturele ontwikkelingen na. De Grondwet van Suriname erkent wel i…

Bewustwordingscampagne rechten inheemse- en tribale volken van start

De nationale bewustwordingscampagne en medialaunch over de conceptwet Collectieve Rechten Inheemse- en Tribale Volken gaat op 18 november van start. Patricia Meulenhof, voorzitter van de Presidentiële Grondenrechten Commissie, zegt dat na de launch ook…