In tegenstelling tot wat door sommigen in de gemeenschap wordt beweerd, hebben minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en haar staf goed contact met de leerkrachten in het veld. Onlangs heeft de minister werkbesprekingen met leerkrac…