Naar aanleiding van de bejegening van de BEP-fractie in DNA door parlementsvoorzitter Marinus Bee, is het dagelijks bestuur van de partij in een spoedberaad bijeengekomen. De politieke partij voor Broederschap en Eenheid in de Politiek (BEP), keurt met…