Skip to main content

Controle dispensatie op de website

Het covid-19 coördinatieteam van het Korps Politie Suriname maakt in samenwerking met het Directoraat Nationale Veiligheid bekend dat op dinsdag 26 januari het bestand met identiteit (id) nummers van personen aan wie toestemming is verleend toegankelijk zal zijn. De aanvragers kunnen vanaf dat moment nagaan als zij de dispensatie hebben… Read More →

Bekendmaking : Herregistratie dispensatie brieven voor de covid-19 lockdown in Suriname afgesloten

Het covid-19 coördinatieteam van het Korps Politie Suriname maakt in samenwerking met het Directoraat Nationale Veiligheid bekend dat de herregistratie periode voor dispensatie brieven is afgesloten. De bestaande dispensatiebrieven zijn tot en met 31 januari 2021 geldig. Een ieder zal toegang hebben tot het dispensatiebestand op de website. Het bestand… Read More →

Bekendmaking: Rijbewijzen

Het Korps Politie Suriname maakt, naar aanleiding van veel gestelde vragen over het verstrekken van rijbewijzen, aan de reeds geslaagden bekend dat de voorbereidingen reeds hebben plaatsgevonden. In afwachting op een uit te vaardigen staatsbesluit wordt op alle belanghebbenden een verzoek gedaan om nog even geduld te betrachten. De in… Read More →

Theoretische alsook praktische rijexamens vanwege de covid-19 pandemie afgelast

Het Korps Politie Suriname deelt hierbij mede dat vanwege de covid-19 pandemie de theoretische alsook de praktische rijexamens van donderdag 24 december zijn afgelast. De afdeling rijexamen zal op maandag 28 december wederom van start gaan met de examens. Alvorens de examenlocaties te betreden, wordt aan alle belanghebbenden gevraagd gevolg… Read More →

BEKENDMAKING – Aangepaste wegomlegging

Het Korps Politie Suriname maakt bekend dat, in het kader van de te verwachten verkeersdrukte naar de kerstdagen en de jaarwisseling toe, het verkeer in de binnenstad in verband met de veiligheid zal worden omgelegd. De eerder bekendgemaakte wegomlegging wordt als volgt aangepast. De kruisingen gevormd door de hierna te… Read More →

BEKENDMAKING

Het Korps Politie Suriname maakt bekend dat, in het kader van de te verwachten verkeersdrukte naar de kerstdagen en de jaarwisseling toe, het verkeer in de binnenstad in verband met de veiligheid zal worden omgelegd. De navolgende wegomlegging zal worden ingesteld: – HK. Zwartenhovenbrug- en Dr. Sophie Redmondstraat met dien… Read More →

Update: Wegomlegging in verband met 25 november 2020; gewijzigde tijdstippen en informatie voor het publiek

In het kader van de herdenking van 45 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid, waarbij door de gewapende machten een parade en defilé zal worden gehouden, maakt het Korps Politie Suriname bekend dat op de navolgende kruisingen het verkeer middels verkeersborden zal worden omgelegd t.w. ; Op woensdag 25 november omstreeks 00.00 uur… Read More →

Wegomlegging inverband met 25 november 2020

In het kader van de herdenking van 45 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid, waarbij door de gewapende machten een parade en defilé zal worden gehouden, maakt het Korps Politie Suriname bekend dat op  de navolgende kruisingen het verkeer middels verkeersborden zal worden omgelegd t.w. ; Op woensdag 25 november omstreeks 00.00 uur… Read More →

Bekendmaking vooroefening Parade/Defile

Het Korps Politie Suriname (KPS) maakt bekend dat in verband met de te houden Parade en Defilé, op maandag 25 november aanstaande, de vooroefeningen naar deze activiteit toe zullen plaatsvinden. Deze vooroefeningen zullen voornamelijk in de ochtenduren plaatsvinden en wel op de volgende dagen: woensdag 11, vrijdag 13, woensdag 18,… Read More →

Bekendmaking van het Korps Politie Suriname

Hierbij maakt het Korps Politie Suriname bekend dat er een maatregel is getroffen, zodat schoolbuschauffeurs een vlotte voortgang hebben wanneer er sprake is van een hoge verkeersintensiteit op de oost-west verbinding te Commewijne. Ter hoogte van Compa op de Oost-West verbinding in het district Commewijne, zullen schoolbussen door de politie… Read More →

Wegomlegging in verband met de jaarrede van de president

In verband met de te houden Buitengewone Openbare Vergadering op dinsdag 29 september 2020 om 10.00 uur waarin door de President van de Republiek Suriname, de heer C. Santokhi, een uiteenzetting zal worden gegeven van het te voeren beleid en door de Regering de ontwerpbegrotingen voor het dienstjaar 2021 zullen… Read More →

Aangepaste dienstverlening op de afdeling Vreemdelingen Dienst van het KPS

De afdeling Vreemdelingen Dienst van het Korps Politie Suriname geeft aan repatrianten te kennen dat vanwege Covid-19 de meesten hun termijn van kort verblijf in Suriname hebben overschreden. Het gaat in deze om twee categorieën van vreemdelingen te weten: 1. Vreemdelingen van Surinaamse origine en Caricom members die Suriname vanaf… Read More →

Aanpassing : maatregel met betrekking tot vertrekkende passagiers in verband met de “Total Lock down”

Hierbij maakt de politie bekend dat personen die vertrekkende passagiers, op zaterdag 12 september 2020 naar de J.A.Pengel internationale luchthaven te Zanderij gaan brengen, een hard kopie van het vliegbiljet ( ticket) bij zich moeten hebben. Dit om als bewijs te dienen bij controle door de politie als men terugkeert… Read More →