Skip to main content

Bekendmaking

Het Korps Politie Suriname maakt bekend dat met ingang van donderdag 15 april tot en met maandag 26 april het politiebureau Domburg gesloten zal zijn voor het publiek. Dit vanwege het feit dat een Covid-19 besmette persoon in het gebouw aanwezig was en het overig personeel op instructie van de… Read More →

Wegafsluiting in verband met krijgsraadzitting

In verband met de voortzetting van het 8 december strafproces zal de Krijgsraadzitting op woensdag 31 maart 2021 worden gehouden. De Mrg. Wulfingstraat zal vanuit beide zijden worden afgesloten voor alle verkeer. Er zal geen verkeer worden toegelaten vanuit zowel de Henck Arronstraat als de Roseveltkade in de Mrg. Wulfingstraat…. Read More →

Up-date: Verstrekking E-rijbewijzen aan pas geslaagden

De afdeling Rijbewijzen van het Korps Politie Suriname stelt ook aan pas geslaagden van wie hun naam op bijgaande lijst voorkomt in de gelegenheid hun E-rijbewijs vanaf 24 februari 2021 tot en met vrijdag 31 maart 2021 en wel van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur v.m. tot… Read More →

Bekendmaking afdeling Rijbewijzen van het KPS

Het Korps Politie Suriname maakt bekend dat de tarieven van de verleende diensten op de afdeling Rijbewijzen met ingang van woensdag 24 februari zullen worden aangepast. Het gaat hierbij om de administratieve afhandelingskosten bij het afhalen van de rijbewijzen, te weten: – Eerste keer rijbewijs (geslaagden) : van SRD 100… Read More →

Bekendmaking

Het covid-19 coördinatieteam van het Korps Politie Suriname (CCTKPS) maakt bekend dat vanaf maandag 15 februari 2021 spoed aanvragen voor dispensatie via de nummers 8151555 en 8413535 kunnen geschieden. De afhandeling van deze verzoeken zal door een groep speciaal aangewezen politieofficieren geschieden. Onder spoed aanvragen wordt gerekend een situatie of… Read More →

Controle dispensatie op de website

Het covid-19 coördinatieteam van het Korps Politie Suriname maakt in samenwerking met het Directoraat Nationale Veiligheid bekend dat op dinsdag 26 januari het bestand met identiteit (id) nummers van personen aan wie toestemming is verleend toegankelijk zal zijn. De aanvragers kunnen vanaf dat moment nagaan als zij de dispensatie hebben… Read More →

Bekendmaking : Herregistratie dispensatie brieven voor de covid-19 lockdown in Suriname afgesloten

Het covid-19 coördinatieteam van het Korps Politie Suriname maakt in samenwerking met het Directoraat Nationale Veiligheid bekend dat de herregistratie periode voor dispensatie brieven is afgesloten. De bestaande dispensatiebrieven zijn tot en met 31 januari 2021 geldig. Een ieder zal toegang hebben tot het dispensatiebestand op de website. Het bestand… Read More →

Bekendmaking: Rijbewijzen

Het Korps Politie Suriname maakt, naar aanleiding van veel gestelde vragen over het verstrekken van rijbewijzen, aan de reeds geslaagden bekend dat de voorbereidingen reeds hebben plaatsgevonden. In afwachting op een uit te vaardigen staatsbesluit wordt op alle belanghebbenden een verzoek gedaan om nog even geduld te betrachten. De in… Read More →

Theoretische alsook praktische rijexamens vanwege de covid-19 pandemie afgelast

Het Korps Politie Suriname deelt hierbij mede dat vanwege de covid-19 pandemie de theoretische alsook de praktische rijexamens van donderdag 24 december zijn afgelast. De afdeling rijexamen zal op maandag 28 december wederom van start gaan met de examens. Alvorens de examenlocaties te betreden, wordt aan alle belanghebbenden gevraagd gevolg… Read More →

BEKENDMAKING – Aangepaste wegomlegging

Het Korps Politie Suriname maakt bekend dat, in het kader van de te verwachten verkeersdrukte naar de kerstdagen en de jaarwisseling toe, het verkeer in de binnenstad in verband met de veiligheid zal worden omgelegd. De eerder bekendgemaakte wegomlegging wordt als volgt aangepast. De kruisingen gevormd door de hierna te… Read More →

BEKENDMAKING

Het Korps Politie Suriname maakt bekend dat, in het kader van de te verwachten verkeersdrukte naar de kerstdagen en de jaarwisseling toe, het verkeer in de binnenstad in verband met de veiligheid zal worden omgelegd. De navolgende wegomlegging zal worden ingesteld: – HK. Zwartenhovenbrug- en Dr. Sophie Redmondstraat met dien… Read More →

Update: Wegomlegging in verband met 25 november 2020; gewijzigde tijdstippen en informatie voor het publiek

In het kader van de herdenking van 45 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid, waarbij door de gewapende machten een parade en defilé zal worden gehouden, maakt het Korps Politie Suriname bekend dat op de navolgende kruisingen het verkeer middels verkeersborden zal worden omgelegd t.w. ; Op woensdag 25 november omstreeks 00.00 uur… Read More →

Wegomlegging inverband met 25 november 2020

In het kader van de herdenking van 45 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid, waarbij door de gewapende machten een parade en defilé zal worden gehouden, maakt het Korps Politie Suriname bekend dat op  de navolgende kruisingen het verkeer middels verkeersborden zal worden omgelegd t.w. ; Op woensdag 25 november omstreeks 00.00 uur… Read More →