Skip to main content

De politie zal “Lock down” overtreders weer oppakken

Door de politie is vast gesteld dat de groep van personen die zich niet houden aan de “lock down” maatregel aan het stijgen is. Dit gedrag is onacceptabel vandaar dat de politie gebruik zal maken van de bevoegdheid haar gegeven in artikel 11 van het Politie Handvest. Vanaf vandaag, vrijdag… Read More →

Bekendmaking: Verkeersexamen vijfde klassers afgelast

De afdeling Verkeersvoorlichting, Onderwijs en Statistieken (VVOS) van het Korps Politie Suriname maakt bekend dat het verkeersexamen, dat elk schooljaar van de vijfde klassers wordt afgenomen, is afgelast voor dit jaar vanwege de Covid-19 pandemie Leerlingen van de vijfde klas van het Gewoon Lager Onderwijs zouden op woensdag 10 juni… Read More →

Winkeliers moeten hun handelszaken om 21 uur sluiten

In verband met  het tegen gaan van de verspreiding van de covid-19 corona virus maakt het Korps Politie Suriname bekend dat alle winkelzaken vanaf heden, vrijdag 24 juli 2020, om negen uur in de avond moeten sluiten voor het publiek. Surveillerende agenten zullen erop toe zien dat de winkeliers zich… Read More →

Verkeers Technische Dienst gesloten vanwege covid-19 virus

Het Korps Politie Suriname maakt hierbij bekend dat de afdeling Verkeers Technische Dienst(V.T.D.) vanaf vrijdag 24 juli 2020 tot nader order gesloten is voor het publiek.
Dit vanwege het feit dat een medewerker van de genoemde afdeling positief is get…

Wegafsluiting op Donderdag 16 juli 2020

In verband met de inauguratie van de president van de republiek Suriname op donderdag 16 juli 2020 zal, omstreeks 00.00 uur, een omlegging plaats vinden van het verkeer op de kruising gevormd door de Henck Arronstraat en de Grote Combeweg en het verkeer op de kruising gevormd door de van… Read More →

Korps Politie Suriname Afdeling Rijexamen.

Hierbij deelt het hoofd van de afdeling rijexamen de gemeenschap mede, dat de rijexamens die vanaf 16 maart 2020 wegens de covid-19 pandemie was stopgezet op maandag 20 juli 2020 wederom van start zullen gaan. Met uitzondering van het praktisch deel van het examen voor categorie C (vrachtwagen) , zullen… Read More →

Tijdelijke wijziging verkeerssituatie op het kruispunt Zwartenhovenbrugstraat en Dr. Sophie Redmondstraat vanwege asfalterings- en rehabilitatie werkzaamheden

In opdracht van het Ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie zal een aannemingsmaatschappij op het kruispunt Zwartenhovenbrugstraat en de Dr. Sophie Redmondstraat asfalterings- en rehabilitatie werkzaamheden uitvoeren. Tabel werkzaamheden en periodes: Tijdelijke verkeersmaatregelen kaart Het Ministerie doet een dringend beroep op de weggebruikers om op de bovengenoemde weg strekkingen… Read More →

Bekendmaking van het Korps Politie Suriname

Hierbij maakt het Korps Politie Suriname bekend dat na ampele overweging besloten is om bestuurders van rij- en voertuigen wiens rijbewijs of keuringsbewijs vanaf de maand maart 2020 vervallen zijn in de gelegenheid te stellen om die te vernieuwen. Vanaf zaterdag 1 augustus zal deze groep rij- en voertuigen bestuurders… Read More →

Bekendmaking van het Korps Politie Suriname

Hierbij maakt het Korps Politie Suriname bekend dat rij- en voertuigen bestuurders wiens rijbewijs vanaf de maand maart 2020 vervallen zijn bij politiecontrole niet bekeurt zullen worden. Dit besluit is genomen vanwege de overmacht situatie waarin bezitters van rijbewijzen verkeren wiens rijbewijs verlengd  moeten  worden. Voor het verlengen van het… Read More →

Bekendmaking i.v.m de partiële “Lockdown”

In het kader van de door de President van de republiek Suriname afgekondigde partiële ‘Lockdown’ van 14 dagen in ons land, ingaande zondag 29 maart 2020 vanaf acht uur in de avond tot en met zes uur in de ochtend, zal de politie, met ondersteuning van andere veiligheidsdiensten, erop toezien… Read More →

Tweede sollicitatie oproep van het Korps Politie Suriname d.d. 17 oktober 2019

Deze sollicitatie duurt van maandag 28 – tot en met donderdag 31 oktober 2019. Per dag zullen documenten van ten hoogste 200 (twee honderd) sollicitanten worden afgehandeld. NOOT: Sollicitanten die op basis van de oproep van de periode 23-tot en met 27 september zijn toegelaten tot de preselectie hoeven niet… Read More →

Wegomlegging

In verband met de opening van het zittingsjaar van het Hof van Justitie op vrijdag 4 oktober 2019 zal het verkeer op de navolgende wegen vanaf 06.00 uur tot na afloop worden omgelegd, te weten: – De Lim A Postraat vanaf De Nationale Assemblee (D.N.A.) – de Tamarindelaan en –… Read More →