Skip to main content

Inspectiewerkzaamheden Saramaccakanaal begonnen

In verband met het Saramaccakanaalproject zijn de consultants onlangs in opdracht van het ministerie van Openbare Werken (OW) begonnen met het inspecteren van deze waterweg, voordat men overgaat tot het rehabiliteren hiervan. Het Saramaccakanaalproject…

Kinderen Abadoekondre ontvangen schoolpakketten

Kinderen van Abadoekondre in het district Marowijne hebben schoolpakketten gekregen. Dit is zaterdag gebeurd bij de officiële launch van het schoolpakkettenproject van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) bij het Maria Internaa…