De informatie over de Basiszorgverzekering wordt naar alle ressorten gebracht. Er blijkt binnen de samenleving nog veel onduidelijkheid te zijn over de Wet Nationale Basiszorgverzekering. Om hierin verandering te brengen, is het Uitvoeringsorgaan Basis…