De gewezen topman van de Surinaamse Postspaarbank (SPSB), Ginmardo Kromosoeto, vroeg vrijdag in zijn laatste woord aan rechter Maytrie Kuldipsingh om zijn vrijlating. “Niet vanwege mijn onschuld, maar ook vanwege mijn gezin en familie”, zei de ex-bankt…