De Surinaamse Postspaarbank (SPSP) en de Volkscredietbank (VCB) zullen worden gefuseerd tot één sterke staatsbank. Het ministerie van Financiën is belast met de leiding van het traject. Voorbereidingen op financieel, juridisch en organisatorisch vlak vangen nog deze maand aan opdat in juli 2017 de start als een gecombineerde organisatie in de sui generis vorm mogelijk […]