“Wees niet bang om over Hem te praten en van Hem te getuigen. Wie wil de Heer groot maken? Sta op!” Woorden van pater Kenneth Vigilandzoon, zaterdagmiddag in Ons Erf. Daar hebben meer dan zeshonderd personen in het weekend meegedaan aan de driedaag…