Skip to main content

Vrouwelijke arrestanten op Nieuwjaarsdag ontvlucht uit cellenhuis

Twee vrouwen die waren ingesloten in het cellenhuis te Geyersvlijt, hebben kans gezien om te vluchten. Het gebeurde op Nieuwjaarsdag rond 03.30. Het duo verliet het cellenhuis door van de schutting te springen en weg te rennen. Om het vluchten te verge…

Veertien gevangenen uit cellenhuis Keizerstraat gevlucht

Veertien mannen die in het cellenhuis aan de Keizerstraat waren ondergebracht, zijn ontvlucht. Hoe de gevangenen kans hebben gezien om te ontsnappen is niet bekend. Vernomen wordt dat het om mannen gaat die voor zware misdrijven vast zitten. In het cel…

Opvang corona besmette arrestanten nu aan de Keizerstraat

Arrestanten die Covid-besmet zijn zullen aan de Keizerstraat worden ondergebracht. Dit cellenhuis wordt in gereedheid gebracht. Na het opstootje van dinsdag, waarbij gedetineerden uit onvrede met de plaatselijke situatie vernielingen hadden aangericht …

Vijftien arrestanten bureau Nieuwe Haven Covid-positief

Vijftien arrestanten van het bureau Nieuwe Haven zijn positief getest op het coronavirus. Er waren 22 gevangenen geswabt. Van 17 is het resultaat binnen, waaruit de 15 positieve zijn voortgekomen. Samen met de korpsleiding zijn maatregelen getroffen. D…