Apostel Eric Tjin Kon Kiem en zijn vrouw, pastor Henna, van de ‘Tabernacle of Faith Ministries’ hebben hun leden en de gemeenschap opgeroepen om zich te laten vaccineren tegen het Covid-virus. Volgens de apostel heeft God niet voor niemendal wetenschap…