Movisie(het landelijk kennisinstituut voor samenhangende aanpak van sociale  vraagstukken) heeft in samenwerking met het Zwart manifest een handreiking gepubliceerd om gemeenten te informeren in de strijd tegen anti-Zwart racisme. Discriminatie komt st…