Het ministerie Natuurlijke Hulpbronnen heeft de nieuwe Raad van Toezicht (RvT) van de Energie Autoriteit Suriname geïnstalleerd. De raad voorziet de directie adviezen over vraagstukken binnen de energiesector. De raad wordt bemenst door 7 raadsleden, w…