Met als doel het informeren over de beleidsplannen met betrekking tot de jeugd en die op elkaar af te stemmen heeft het directoraat Jeugdzaken, van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AW&J),  een coördinatiemeeting georgani…