Vanaf haar aantreden als minister op het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB), heeft Diana Pokie al 1500 grondbeschikkingen afgehandeld. Er zijn reeds 510 beschikkingen van Para getekend, maar nog niet uitgereikt. Van Reeberg in het district W…