Tijdens de behandeling van de wetswijziging Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) in De Nationale Assemblee (DNA), pleitte Mangre(VHP) voor het optrekken van de belastingvrije grens naar SRD. 15.000,- Zij werd ondersteund door Etnel(NPS). Asabina(BEP) vin…