Skip to main content

Mentale gezondheidszorg korpsen wordt aangepakt

De mentale gezondheidszorg binnen de korpsen wordt aangepakt. Leidinggevenden op het ministerie van Justitie en Politie (Juspol) en bij de verschillende korpsen hebben onlangs een lezing bijgewoond met als titel: “Clinical Pastoral Counseling and Psych…

Minister Mac Andrew bespreekt aanpak jongerenproblematiek met organisaties

Minister Steven Mac Andrew is sinds zijn aantreden als minister van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken in dialoog met het maatschappelijk middenveld over het jongerenwerk. Bij deze gelegenheden gaat hij onder meer na wat de visie en aanpak van he…

Defensie gaat cybercriminaliteit effectiever aanpakken

Het ministerie van Defensie wil zich inzetten om eventuele hackers een stap voor zijn en de cybercriminaliteit aanpakken. Er vindt in dit kader in de komende maanden een Cyber Analist Training plaats bij de Surinaamse Militaire Academie (SMA). Op deze …

Politieleiding belooft aanpak criminaliteit en verwijderen rotte appels

De leiding van het Korps Politie Suriname (KPS) is vast van plan om de criminaliteit strakker aan te pakken. Er wordt hard gewerkt om het veiligheidsgevoel in de samenleving te garanderen en de georganiseerde misdaad uit te schakelen, zegt politiecommi…

Instelling commissie Georganiseerd Overleg Militairen historische mijlpaal

Rechtspositionele aangelegenheden van militairen, de primaire en secundaire voorzieningen van deze doelgroep moeten aangepakt worden. Daarom heeft president Chandrikapersad Santokhi, woensdag, de Commissie Georganiseerd Overleg voor Militairen ingestel…

Santokhi: “Puzzel voltooien voor effectieve aanpak om criminele netwerken”

Er is volgens president Chandrikapersad Santokhi een nieuw tijdperk is aangebroken in onze kostbare wereld. Dit zei het staatshoofd tijdens de High Level Security Conference. “We kunnen niet stil blijven zitten en getuige zijn van de impact van de bedr…

Ongeluk steiger Boskamp leidt tot renovatie; Kosten SRD 23.000

De in zeer slechte staat verkerende steiger te Boskamp zal gerenoveerd worden. Districtscommissaris (dc) Sherin Bansi-Durga van Saramacca, zegt dat volgende week hiermee een aanvang gemaakt wordt. De kosten zijn geraamd op SRD 23.000. Bewoners van Corn…

Rehabilitatiewerken van waterschappen in Nickerie worden aangepakt

Directeur Soedeshchand Jairam, van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), heeft met verschillende waterschapsbesturen en andere belanghebbenden uit verschillende polders in Nickerie een informatiebijeenkomst gehouden. Deze bijeenkomst…

Slechte staat wegstrekking Apoera-Zanderij moet dringend aangepakt worden

De wegstrekking van Apoera tot Zanderij verkeert al jaren in een slechte staat. Echter is de weg in de regentijd haast onbegaanbaar. Onlangs is er door het ministerie van Openbare Werken (OW) een bijzondere bijeenkomst gehouden. Er is met verschillende…

Aanpak economische delicten Surinaamse wateren besproken tijdens workshop

‘De aanpak van (economische) delicten in de Surinaamse wateren’ is het thema geweest van een workshop die maandag is geopend door de waarnemend procureur-generaal (pg), Garcia Paragsingh. Het doel was om de knelpunten van de verschillende a…

Binnenkort nieuwe politiekorpschef en aanpak verruwde criminaliteit

Op zeer kort termijn krijgt het Korps Politie Suriname een nieuwe korpschef. Roberto Prade is vanaf 26 januari niet meer belast met de leiding van het korps. Volgens minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie (Juspol) is er al iemand in het vizier…

Overwoekerd sportveld en speeltuin Tammenga schoongemaakt door OW

De Tropical speeltuin en het Sportcentrum Desi Samson, op de hoek van de Zapatata- en Anwar Sadathstraat in het ressort Tammenga worden schoongemaakt door het onderdirectoraat Afvalbeheer van het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA). De init…

Ministeries, bedrijfsleven en horeca pakken ordening binnenstad samen aan

De ordening van de binnenstad zal gezamenlijk aangepakt worden door de ministeries van Openbare Werken (OW), Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS), het bedrijfsleven en uitbaters van de horeca. Zij hebben de handen ineengeslagen om de binnenstad van Pa…