Vele huishoudens zijn getroffen door de wateroverlast in het binnenland. Uit een inventarisatie van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) blijkt dat ongeveer 3000 huishoudens hierdoor getroffen zijn. Maverick Boejoekoe, directeur op …