Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. heeft het boekjaar 2020 afgesloten met een geconsolideerde winst voor belasting van USD 98 miljoen. De geconsolideerde omzet bedroeg USD 432 miljoen. De Covid-pandemie heeft grote gevolgen gehad voor de inkomsten e…