Het verzet dat door de ex-minister van Financiën Gillmore Hoefdraad is aangetekend wordt op 11 februari in behandeling genomen. Op 17 december 2021 is de gewezen minister schuldig bevonden aan ambtsverduistering, overtreding van de Anticorruptiewet en …