door Robin Rosario

PARAMARIBO – Robby Berenstein, voorzitter van de vakorganisatie C-47, deelt mee dat het streven van het Tripartiet Overleg (TO) is om per 1 januari 2014 het Sociaal Zekerheidstelsel (SZS) een feit te laten zijn.

Tijdens de verschillende vergaderingen van dit orgaan heeft de vakbeweging als een van de sociale partners erop aangedrongen dat er aan drie zaken moet worden gewerkt t.w. het minimumloon, gezondheidszorg voor iedereen en een goede pensioenregeling.

Berenstein benadrukt dat hoewel Suriname een economische groei meemaakt, de inkomsten niet evenredig worden verdeeld. Er zijn grote inkomensverschillen en er moet aan de opheffing van deze verschillen worden gewerkt.

Hij ziet het SZS als het beste om dit te realiseren omdat dit systeem sociale rechtvaardig is. Belangrijke punten hierin zijn de status van contractarbeiders, betaald zwangerschapsverlof en vrije geneeskundige behandeling.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.