Het Institute for Graduate Studies & Research(IGSR) organiseert op woensdag 19 februari het symposium: “Competentiedenken & Competentiemanagement: de waarde en betekenis voor de Performance van de Organisatie & het Realiseren van de Organisatiedoelstellingen”.

Achtergrond van het symposium is het promotieonderzoek van dr. Barryl Biekman naar de gang van zaken van competentiemanagement bij de departementen van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Onderwijs en Volksontwikkeling en Openbare Werken. Hiermee wordt beoogd om actuele wetenschappelijke inzichten over competentiedenken & competentiemanagement in het kader van de Human Resource Strategie te presenteren. De conclusies van het promotieonderzoek maken deel uit van de presentatie.

Het symposium is bestemd voor belangstellende wetenschappers, politici en politieke ambtsdragers, directies van departementen, het lokaal bestuur en parastatale instellingen, belangstellenden uit het bedrijfsleven, maatschappelijk middenveld, vakorganisaties van overheidspersoneel en relevante training en opleidingsinstituten en HR en organisatieadviseurs.

Het promotieonderzoek is begeleid door prof. dr. J. C. Van der Wolf (promotor) en prof. dr. L. C. Van Beirendonck (co promotor).

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.