Minister van Buitenlandse Zaken, Winston Lackin

Minister van Buitenlandse Zaken, Winston Lackin, zegt dat Suriname geen conflict wenst met het westerbuurland Guyana. De presidenten van Suriname en Guyana hebben besloten om het grensgeschil dat reeds 40 jaren bestaat op diplomatieke wijze op te lossen. Suriname wil geen militairconflict met Guyana.

Het standpunt van Suriname is wel duidelijk en dat is dat Tigri, het door Guyana betwist grensgebied, Surinaams grondgebied is, laat de minister optekenen. Er is een nationale grenscommissie geïnstalleerd die dit vraagstuk moet helpen oplossen.

Suriname heeft voor de oplossing van haar grensgeschillen met Guyana en Frans Guyana een nationale grenscommissie ingesteld die deze integraal zal aanpakken. De onopgeloste grensproblemen vloeien voort uit historische tijden toen de respectieve kolonisatoren nog het beheer en de

jurisdictie voerden over Suriname en de aangrenzende koloniën. Door het feit dat de exacte vaststelling niet heeft plaatsgevonden, zijn de ex-koloniën bij hun onafhankelijkheid “opgezadeld” met een levensgrote

problematiek, waarvan de oplossing essentieel is voor de soevereiniteit.

De grenzen die nog niet exact zijn vastgesteld en waar er nog onduidelijkheid bestaat zijn:

• De maritieme grens tussen Suriname en Frans-Guyana (Frankrijk) in het noordoosten;

• De landgrens tussen Suriname en Frans-Guyana (Frankrijk) in het zuidoosten;

• De landgrens tussen Suriname en Guyana, het zgn. Tigri gebied omvattend, in het zuidwesten.

• Hoewel niet stammend uit het verleden, mogen vervolgens de buitengrens van de territoriale wateren, de grens van de territoriale wateren en de exclusieve economische zone ook tot de nationale grensproblematiek gerekend worden.

Het was volgens Lackin daarom noodzakelijk om een Integrale Nationale Grenscommissie in te stellen die zich gaat buigen over de richtige juridische en geografische vaststelling van de grenzen van de Republiek Suriname.

De commissie wordt met de volgende taken wordt belast:

• De problematiek van de genoemde grenzen diepgaand te bestuderen en de Regering te adviseren ten

aanzien van de benadering, aanpak, strategie, modaliteiten, prioriteiten en oplossingskaders

• Alle nodige documentatie te verzamelen, en trachten toegang te krijgen tot alle archief stukken zowel in Suriname als in het buitenland en bestuderen als basis voor standpuntbepaling. Zij zal eventueel ook gesprekken dienen te voeren met relevante personen met ervaring en kennis op het stuk van nationale

dan wel internationale grensproblematiek.

• Na bestudering van alle relevante materiaal en de nodige consultaties, mogelijke oplossingsmodellen formuleren met bijbehorende strategieën en die voorleggen aan de Regering casu quo de minister van Buitenlandse Zaken.

De commissie zal indien nodig gebruik maken van externe consultants. De commissie is volgens Lackin al 4 keer bijeen geweest om zich te buigen over di vraagstuk.

De minister wenst in comité-generaal meer gedetailleerde informatie over het werk van de commissie met De Nationale Assemblee te delen. Ondanks de vele kritieken gelooft Lackin sterk in een diplomatieke oplossing. Bovendien kan Suriname zich als klein ontwikkelingsland geen militairconflict permitteren. (Edunet)

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.