Suriname heeft in juli 2019 aan zijn rapportageplicht voldaan, die voortvloeit uit het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie (CERD). Het land werd partij bij dit verdrag op 15 maart 1984. Bij zo’n rapportage wordt informatie verschaft over de wijze waarop invulling is gegeven aan de uitvoering van het verdrag, de […]

The post Suriname rapporteert aan VN Comité over de uitbanning van rassendiscriminatie appeared first on Culturu.com.

Dit bericht is afkomstig van Culturu.com. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.