Het jaarlijkse algemeen debat in de Algemene Vergadering is op 25 september aangevangen en werd toegesproken door onder andere de Secretaris – Generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres (SG), die in het belang van multilateralisme de wereldgemeenschap bewust maakte over de huidige politieke relaties die internationale samenwerking gecompliceerder maken. Staten ondermijnen de universele principes, de Veiligheidsraad is verdeeld en vertrouwen in global governance neemt af.

De SG riep op voor een hernieuwde inzet voor het centraal stellen van de Verenigde Naties met de verschillende instituties en verdragen, gebaseerd op het Handvest van de Organisatie.

De SG benadrukte ook het gevaar dat klimaatverandering met zich meebrengt en riep staten op zich te committeren aan de Paris Agreement. Tevens sprak de SG de hoop uit voor een succesvolle COP24 in december van dit jaar. De nieuwe risico’s die geassocieerd zijn met geavanceerde technologie linkt de SG aan terrorisme en cyberspace.

De impact van deze nieuwe technologieën die gericht zijn op het voeren van oorlog dienen te worden aangepakt. De SG nodigde in dit kader de internationale gemeenschap uit om de Verenigde Naties te omarmen als het platform om de digital future te beveiligen voor iedereen.

Maria Fernanda Espinosa Garces, voorzitter van de Algemene Vergadering (PGA), zei dat de Verenigde Naties vandaag even relevant is als 73 jaar geleden toen de Organisatie werd opgericht. Multilateralisme is volgens haar de enige oplossing voor mondiale problemen en zij nodigde daarbij de lidstaten uit zich te concentreren op zeven prioriteiten: Gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen, implementatie van nieuwe mondiale overeenkomsten over vluchtelingen en migranten, het creëren van kansen op waardig werk, bescherming van het milieu, rechten van personen met een handicap, de revitalisering van de Verenigde Naties en vrede en veiligheid.

In de marge van deze 73ste Sessie heeft minister Yldiz Pollack reeds bilaterale ontmoetingen gehad met haar collega,s van India, Bolivia, Ghana, Servië en Venezuela, waarin zijdens Venezuela de stand van zaken over de nationale situatie aldaar werd weergegeven.

Tijdens het gesprek met India is naast de verdere verdieping van de bilaterale relatie gesproken over de eerstvolgende Gemengde Commissie Vergadering tussen Suriname – India, die in 2019 moet plaatsvinden. Belangrijk onderwerp van gesprek was eveneens ontmoetingen tussen de leiders van deze landen.

Bolivia is op dit moment de Presidencia Pro Tempore (PPT) van UNSASUR en inkomende PPT van de Community of Latin American and Caribbean States (CELAC). Suriname heeft op de XV ministeriële CELAC-vergadering die op 25 september in New York plaatsvond, opgeroepen om ons als gemeenschap te laten leiden door datgene wat ons bindt en niet door dat wat ons gescheiden houdt.

Bolivia heeft deze oproep overgenomen als de leidraad die ons moet voortstuwen in de komende periode om de organisaties weer te revitaliseren. Minister Pollack-Beighle herhaalde ook de bereidheid van Suriname om zich in te zetten voor het volledig normaliseren van de verhoudingen onder de lidstaten van UNASUR, hetgeen verwelkomd is door de PPT Bolivia.

In het onderhoud met Thailand is de intensivering van de relatie benadrukt op het gebied van mogelijkheden in de economie, de private sector en het bedrijfsleven.

Beide landen zullen er alles aan doen om de legal framework te ontwikkelen voor het verder faciliteren van de politieke en sociaaleconomische samenwerking.

Minister Pollack zal zaterdag namens president Desi Bouterse de VN toespreken.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.