Van 18- 21 maart zijn de hoofden van Caribische Rekenkamers in Port of Spain bijeengekomen. Het thema hierbij was”samenwerking ter bevordering van betere audit werkzaamheden”. De Caribische organisatie van Rekenkamers (CAROSAI) heeft het negende Congres gehouden ter gelegenheid van haar 25ste verjaardag. Deze organisatie werd opgericht in 1988 om de verantwoordingsplicht van regeringen in het Caribisch gebied te bevorderen.

De Rekenkamer van Suriname heeft onder leiding van de voorzitter mevrouw C. Felter deelgenomen aan dit congres.

De hoofden van de rekenkamers van de 22 lidstaten van CAROSAI komen om de drie jaar bij elkaar om hun strategisch plan goed te keuren, samen te werken aan verbeteren van de audit werkzaamheden  en bespreken van opleidingsmogelijkheden alsook om een uitvoerend comité te kiezen.

De inleiders hebben tijdens dit congres de nadruk gelegd op de uitdagingen van deze belangrijke  controle instituten. De twee grootste uitdagingen van voornoemde instituten zijn de uitvoering van de VN Resolutie (zie bijlage) inzake hun onafhankelijke positie en het implementeren van de internationale audit standaarden.

Binnen CAROSAI zijn de meeste landen geconfronteerd met moeilijke economische omstandigheden, ernstige bezuinigingsmaatregelen en kosten van inefficiënte regering operaties.

Een andere uitdaging is middels een plan hun regeringen te helpen efficiënter om te gaan met de middelen om zodoende verspilling te minimaliseren. Iedere participant heeft nu als opdracht extra aandacht te besteden aan voornoemde uitdagingen.

Naast de hoofden van de Caribische Rekenkamers waren op dit congres ook aanwezig:

  • Mr. Terence Nombembe;Auditor General of South Africa en tevens President van de Internationale Organisatie van Rekenkamers (INTOSAI).
  • Dr. Josef Moser; President of the Austrian Court of Audit en tevens Secretary-Genearl of INTOSAI
  • Mrs. Lyn Provost; Auditor General of New Zeeland en Secretary General of Pacific Organisation of Supreme Audit Institutions (PASAI)
  • Vertegenwoordigers van diverse donor organisaties waaronder: INTOSAI Development Initiative (IDI), Inter American Development Bank (IDB), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) en de Worldbank. Voornoemde donor organisaties ondersteunen CAROSAI middels financiering en technische assistentie.

Tijdens het congres is Suriname gekozen om het X CAROSAI congres in 2016 te organiseren.

Tevens zijn op dit congres de mogelijkheden besproken om een coöperatieve controle van belastinginning in de regio uit te voeren, waarvan de resultaten aan de respectieve regeringen zullen worden gerapporteerd. Met deze coöperatieve controle kan worden vastgesteld hoe efficiënt regeringen binnen CAROSAI omgaan met onder andere belastinggelden. Voornoemde controle zal onder leiding van de heer Leigh Trotman, Auditor General van Barbados, plaats vinden. Verder heeft mevrouw Lyn Provost haar ervaringen, hoe om te gaan met vergelijkbare uitdagingen binnen de overheid, als Secretary General van PASAI met CAROSAI leden gedeeld.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.