PARAMARIBO- Gisteren heeft de ondertekening van een Memorandum of Understandig (MoU) plaatsgevonden tussen de waarnemend Direkteur van Buitenlandse Zaken Lucretia Redan,MPA, MSc., namens de Regering van Suriname en de heer John King, MSc, namens de Caribbean Renewable Oil Partners (CROP).

De Regering van Suriname heeft als één van haar beleidsdoelen het ontwikkelen van een duurzame energie sector. In dit kader worden projecten die zorgdragen voor het mitigeren van klimaatsveranderingen uitgevoerd. In dit verband heeft zij samen met Caribbean Renewable Oil Partners (CROP) een MoU gesloten inzake het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie voor de commerciële productie van bio-brandstof uit “Arundo donax” (Olifantsgras) in uitgemijnde gebieden.

Bij de voorbereiding van deze MoU zijn de afgelopen twee jaren diverse stakeholders geconsulteerd die hun ondersteuning hebben toegezegd.

Het doel van dit project is om in de uitgemijnde gebieden in Moengo over te gaan tot het verbouwen van Olifantsgras voor het verkrijgen van de nodige biomassa en het opzetten van een fabriek voor het verwerken van deze biomassa tot bio-brandstof. Indien de haalbaarheidsstudie positief uitvalt, zal bij de implementatie van dit project o.a. werkgelegenheid worden gecreëerd. Het zal verder resulteren in de rehabilitatie van uitgemijnde gebieden en reductie van uitstootgassen.

De implementatie van het project zal geschieden in samenwerking met door de daarvoor verantwoordelijke vakministeries en instituten.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.