GFC NIEUWS- Op initiatief van de ministers van Buitenlandse Zaken van Estland en Singapore is er een virtuele ministeriële Conferentie georganiseerd die zich voornamelijk heeft gericht op het belang van veilige, betrouwbare en betaalbare toegang tot digitale diensten, voor de gezondheidssector en binnen alle andere segmenten van de samenleving, zoals onderwijs, toerisme, diensten en kleine en middelgrote ondernemingen.

Deze virtuele conferentie vond plaats op 1 juli.

De 2030 duurzame ontwikkelingsagenda heeft een belangrijk uitgangspunt dat iedereen, zonder uitzondering, moet worden meegenomen en het is belangrijk dat de toegang tot internet wordt opgevoerd, aangezien volgens cijfers van de ITU circa 53% van de wereldbevolking toegang tot internet heeft.

Ambassadeur Yldiz Pollack-Beighle, Minister van Buitenlandse Zaken, heeft benadrukt dat de huidige mondiale crisis als gevolg van de Covid-19-pandemie het belang van digitale transformatie onderstreept. Echter gaf de bewindsvrouwe aan dat “we tegelijkertijd moeten voorkomen dat versnelde digitalisering leidt tot grotere digitale scheiding, aangezien toegankelijkheid voor iedereen cruciaal is in dit verband”.

Gememoreerd is dat deze crisis de wereldgemeenschap een nieuwe dimensie geeft aan multilateralisme. Voorts is benadrukt dat solidariteit, samenwerking en mondiaal leiderschap cruciaal blijven om deze pandemie te kunnen bestrijden.

Ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van de Verenigde Naties dit jaar, moeten we erkennen dat de komende 75 jaar, mede vanwege het digitale tijdperk, ingrijpende veranderingen met zich zal meebrengen voor wat betreft het multilateralisme, zoals dat van oudsher is uitgeoefend. Veranderingen die omarmd zullen moeten worden, om de dialoog inzake aangelegenheden op de mondiale agenda effectief te continueren.

In het kader van internationale samenwerking, heeft Suriname voorgesteld een digitaal platform op te zetten voor het delen van ervaringen, en de initiatiefnemers opgeroepen om te werken aan de spoedige implementatie van de belangrijke aspecten die vervat zijn in de Verklaring.

Suriname heeft ondersteuning verleend aan de actiegerichte 10 punten tellende Verklaring die door deze ministeriele Vergadering is aangenomen, waarin meer dan 60 lid landen van de VN hebben geparticipeerd.

Het bericht Suriname ondersteunt Verklaring Ministeriele Conferentie over digitale response Covid-19 verscheen eerst op GFC Nieuws.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.