PARAMARIBO- Ratingbureau Moody’s heeft Suriname positief beoordeeld en de rating verhoogd naar Ba3. De vooruitzichten zijn ook verbeterd van stabiel naar positief.

In haar gisteren uitgebrachte rapport stelt Moody’s dat de beoordeling mede gebaseerd is op haar verwachting van voortgaand prudent fiscaal beleid en de verbeterde en duurzame aanpak van het schuldenvraagstuk. Ook zijn de korte- en middellange termijn groeiverwachtingen positief.

President Gillmore Hoefdraad van Centrale Bank toont zich verheugd met de steeds weer positieve beoordelingen van de ratingbureaus (in navolging van Standard and Poor’s en Fitch, de vierde in korte tijd), vooral in deze tijd van internationale crises. Hij benadrukt echter dat  waar opwaarderingen een  internationale erkenning van het succesvol macro-economisch beleid zijn, het verbeteren van ratings niet het eindstation is van macro-economische politiek voering.

Het verbeteren van ratings omvat niet alleen de vermindering van budgettair onevenwichtigheden, en het drukken van de inflatie of rentetarieven. Verder heeft het ook niet alleen te maken met de toename van de economische groei en de internationale reserves. Minstens even belangrijk is volgens de Bank President, de vermindering van de economische risico’s voor de toekomst.

Kredietagentschappen hebben terecht opgemerkt dat ons economisch beleid en hervormingen de twee grootste kwetsbaarheden voor de lange termijn aanpakken: (1) onze kwetsbaarheid voor de schommelende prijzen van de grondstoffen en (2) de beperkte institutionele capaciteit. De schokken voor schommelende prijzen zullen worden opgevangen via het op te zetten Sovereign Wealth Fund en prudent fiscaal en monetair beleid, terwijl de gebrekkige institutionele capaciteit wordt aangepakt met aanpassing en hervorming van wet- en regelgeving, bestuurlijke hervorming en training van het kader.

De Bank President geeft aan  dat opwaardering van de kredietwaardigheid niet alleen een erkenning is voor het verbeteren van onze economie in het verleden en heden, maar dat ook gewerkt wordt aan de toekomst ervan. Dit gebeurt door het treffen van maatregelen ter vermindering van de risico’s van economische crises, verlies van werkgelegenheid en van inflatie- en wisselkoersinstabiliteit voor de komende jaren.

Hogere kredietratings hebben ook directe voordelen voor onze economie. Met een hogere rating zijn internationale investeerders eerder geneigd zich te vestigen in Suriname. Dit leidt dan weer tot groei, het creëren van werkgelegenheid en diversificatie van onze economische basis. Handelspartners van onze private sector zijn ook eerder geneigd om handelsmogelijkheden- en kredieten te bieden. Een hogere kredietrating leidt ook tot verlaging van de rente en dus ook de verlagen van de betalingen van onze buitenlandse schulden. Hierdoor komen middelen vrij die geïnvesteerd kunnen worden in het verbeteren van de levens standaard, via gezondheids-, sociale, en educatieve programma’s.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.