‘Suriname heeft toegezegd daders decembermoorden te berechten’

PARAMARIBO, 9 mei – Een Surinaamse regeringsdelegatie bestaande uit de toenmalige minister Misiedjan van Justititie en Politie en ambassadeur Henri Mac Donald heeft in september 2011 aan de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties toegezegd dat Suriname de daders van de decembermoorden en de massaslachting te Moi Wana zal vervolgen en berechten. Toegezegd werd dat het 8 decemberstrafproces voortgang zou vinden en de vervolging van de daders van Moiwana zou worden gestart.

De delegatie vertolkte officieel ook het standpunt van president Bouterse, gezien volgens de Surinaamse grondwet de president verantwoordelijk is voor het buitenlands beleid. Suriname heeft de toezegging gedaan in het kader van de Universal Periodic Review (UPR), een soort mensenrechtenexamen dat landen voor de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties moeten doen. Suriname kwam met haar toezegging voor vervolging en berechting van schendingen van de mensenrechten in de jaren tachtig na een aanbeveling van buurland Frankrijk.

Frankrijk had bij Suriname aangedrongen uitvoer te geven aan de aanbeveling van het mensenrechtencomite van de Verenigde Naties in 2004 dat de daders van de buitenrechtelijke executies van december 1982 en en de massaslachting te Moiwana vervolgd en berecht moeten woren. Vorige week ging ambassadeur Mac Donald met ambasseur en 8 decemberverdachte Harvey Naarendorp lobbyen bij de VN in Geneve voor de amnestiewet. De amnestiewet 2012, die als doel heeft met name het 8 decemberstrafproces te stoppen staat haaks op de Surinaamse toezegging van september 2011.

Dat de toezeggingen aan de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties niet vrijblijvend zijn blijkt onder meer uit het feit dat de Europese Unie in haar eerste Artikel 8 dialoog met Suriname in haar Terms of Reference ook de Universal Periodic Review (UPR) heeft geagendeerd. Met de Artikel 8 dialoog maakt de EU volgens Europa-watchers, in navolging van Nederland en Frankrijk, in diplomatiek format aan Suriname duidelijk dat het niet nakomen door de Surinaamse regering van de internationale verplichtingen inzake de mensenrechten onacceptabel is.

Volgens diplomatieke waarnemers brengt de amnestiewet 2012 internationaal steeds meer schade toe aan de naam van Suriname, hetgeen tot nadelige economische gevolgen kan leiden.

Dit bericht is afkomstig van Suriname | Waterkant.Net. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.