Suriname heeft sinds deze week drie eigen CliniClowns, die afleiding en plezier zullen gaan bieden aan kinderen die ziek zijn of kinderen met een handicap. De afgelopen twee weken waren twee ervaren trainers/ clowns van CliniClowns Nederland speciaal voor de auditie en training in Suriname. De geselecteerde clowns zullen vanaf september wekelijks diverse ziekenhuizen en instellingen in Suriname bezoeken. In tientallen landen wereldwijd bestaan er al CliniClowns en nu in Suriname dus ook. Het zijn geen gewone ‘entertainmentclowns’ met ingestudeerde acts en grappen, maar deze clowns zijn speciaal getraind om te spelen voor zieke kinderen. Daarbij zijn ze een onderdeel van de psychosociale ondersteuning, die zieke kinderen kan helpen om beter om te gaan met pijn, gevoelens van angst, onmacht en verdriet. De kinderartsen in Suriname zijn blij met de komst van de CliniClowns. Amadu Juliana, voorzitter van de vakgroep van kinderartsen in Suriname is ook voorzitter van Stichting CliniClowns Suriname. Ook in Suriname zijn er helaas veel kinderen die ernstig ziek zijn of een handicap hebben. Deze kinderen moeten leven met beperkingen, pijn en medische behandelingen. Dit is heel ingrijpend voor het kind en voor de ouders. Niet alleen lichamelijk, maar ook emotioneel is er veel te verwerken. Zeker als het kind (tijdelijk) in het ziekenhuis of in een instelling moet verblijven, kan het gevoelens als angst, onzekerheid, woede, verdriet en onmacht ervaren. Het bieden van psycho-sociale ondersteuning zou veel kinderen kunnen helpen om beter om te gaan met deze gevoelens. Helaas is daar op de kinderafdelingen van de Surinaamse ziekenhuizen en in veel tehuizen nog weinig tijd, geld en aandacht voor. De vakgroep van kinderartsen in Suriname vindt het belangrijk dat hier snel verandering in komt. Dr. Amadu Juliana, voorzitter van de vakgroep: ”We moeten in Suriname veel meer in gaan spelen op sociaal-emotionele problemen bij zieke kinderen. Dat is niet alleen van belang voor hun geestelijk welzijn, maar ook omdat het bewezen is, dat hun lichamelijk genezingsproces zo beter en sneller verloopt.” Wat doet CliniClowns Suriname? CliniClowns Suriname zorgt ervoor dat vanaf eind 2014 speciaal opgeleide clowns de kinderen in de Surinaamse ziekenhuizen gaan bezoeken en daarbij gaan zorgen voor een lach op hun gezicht. Die lach werkt niet alleen ontspannend, maar ook stress verlagend. Het streven is dat kinderen afleiding krijgen en door spel weer gevoel van eigenwaarde krijgen. CliniClowns zijn geen ‘entertainment-clowns’, maar maken echt contact met het kind en tillen hem of haar even uit de dagelijkse werkelijkheid De voorbereiding In veel landen bestaan er al succesvolle, zelfstandige CliniClowns organisaties. Om te onderzoeken of er ook in Suriname mogelijkheden zijn voor een CliniClowns organisatie, is er in 2012 een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Hierbij is gelet op de mogelijkheden voor het inbedden van het programma in de lokale zorgsector en naar het draagvlak bij het bedrijfsleven om dit programma financieel te ondersteunen. De uitkomsten van deze haalbaarheidsstudie waren positief. Zowel de bezochte speelplekken (ziekenhuizen en instellingen) als de mogelijke financiële en operationele partners gaven aan dat zij een CliniClowns organisatie in Suriname verwelkomen. De doelgroep De doelgroep zal bestaan uit kinderen op de kinderafdelingen van de ziekenhuizen in Paramaribo (St. Vincentius, Diaconessen, ’s Lands en AZP) en in Nickerie (L. Mungra Streekziekenhuis) en kinderen met een handicap, die wonen in een instelling (Stichting Betheljada). Later kunnen ook ouderen met dementie bezocht gaan worden. Het streven is om binnen 18 maanden (vanaf oprichting in februari 2014) een duurzame CliniClowns organisatie in Suriname op te bouwen, die voor de lange termijn, financieel zelfstandig en op een hoog niveau clownsbezoeken mogelijk zal maken voor zieke en gehandicapte kinderen. Met de inzet van 6 CliniClowns in 5 ziekenhuizen en 2 zorginstellingen willen we in 2015 minimaal 750 clownsbezoeken realiseren, waarbij minimaal 4.000 kinderen bereikt worden, laat de directie van CliniClowns in een persbericht weten.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.