GFC NIEUWSREDACTIE- De regering zou er werk van moeten maken om zorgcentra nationaal op te zetten die slachtoffers van huiselijk geweld, en in het bijzonder slachtoffers van seksueel geweld opvangen.

De politie grijpt wel in wanneer er een melding is van geweld, maar vervult geen begeleidende rol. Nadat de aangifte is gedaan, wordt de dader opgepakt en het slachtoffer verwezen naar een instantie die hierin gespecialiseerd is, bijvoorbeeld Stichting Stop geweld tegen Vrouwen. Hier gaat het voornamelijk om maatschappelijke begeleiding van het slachtoffer en eventueel ook de dader.

Er zijn klachten vanuit de gemeenschap dat de politie soms de aangifte niet serieus neemt. Nadat de dader bijvoorbeeld is opgeroepen, wordt die na een waarschuwing heengezonden en gaat de mishandeling door.

In een zorgcentrum zouden slachtoffers van seksueel geweld echter alle mogelijke bijstand kunnen krijgen op één plaats.

Het personeel moet bestaan uit forensisch verpleegkundigen en psychologen die specifiek opgeleid zijn voor het verlenen van medische, forensische en psychologische hulp aan slachtoffers.

Het slachtoffer kan via het zorgcentrum – dat 24 uur open is – ook een klacht indienen bij de politie of er zou een speciaal getrainde politieambtenaar in zedenzaken werkzaam moeten zijn in zo’n centrum. Dit zal mogelijk de drempel verlagen en zullen meer slachtoffers van huiselijk – en seksueel geweld aangifte doen.

UMA Suriname

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.