Op 8 en 9 november 2012 komen de presidenten van de centrale banken van de CARICOM lidstaten voor de tweede keer dit jaar bijeen in Paramaribo voor de 39th Bi-Annual CARICOM CENTRAL BANK GOVERNORS MEETING. De eerste vergadering was in mei 2012. Suriname is voorzitter van de vergadering. Naast de Centrale Bank van Suriname zullen ook aanwezig zijn de Governors en technisch kader uit de Bahamas, Barbados, Belize, Guyana, Curaçao (en Sint Maarten), Haïti, Jamaica, Trinidad & Tobago, en van de Centrale Bank van de Oost Caribische landen (OECS).
De Governors zulllen zich buigen over internationale en regionale economische kwesties en het monetair beleid van de lidstaten. Uiteindelijk vloeien uit dit overleg aanbevelingen voort over ondermeer de voortgaande monetaire samenwerking, betalingsregelingen, kapitaalverkeer, integratie van kapitaalmarkten, en andere CARICOM zaken. De meeting heeft een besloten karakter. In een later stadium worden de aanbevelingen voorgelegd aan de COFAP (Raad van Ministers van Financiën en Planning van CARICOM lidstaten).
Suriname, in haar voorzitterschap van de CARICOM Central Bank Governors in 2012, is voor de tweede keer gastland. Eerder dit jaar, op 18 mei, werd de 38ste meeting gehouden. Een belangrijk actueel thema van de discussies dit jaar betreft de effecten van de mondiale financiële crisis op de kleine open CARICOM economieën en het te voeren beleid om tot duurzame oplossingen te geraken. Tevens zal worden gesproken over de mogelijke bijdrage van internationale financiële instituten zoals het IMF, de Wereld Bank en de IDB, op het gebied van training en technische assistentie.
De Centrale Bank van Suriname hecht veel belang aan internationale samenwerking. De leuze is leren van elkaar en solidariteit. Maar ook omdat wij in eigen land druk doende zijn de economie en de financiële sector weerbaarder te maken voor de toekomst. Zo gaf de Bank, die dit jaar haar 55ste jaar van bestaan viert, eerder al aan dat zij hard werkt aan de modernisering van het financieel stelsel van Suriname, versterking van de interne organisatie en aan kadervorming. De bijeenkomst met regionale partners geeft hier ook positieve impulsen aan.

Tenslotte begint op 7 november hier te lande een drie-daagse monetaire conferentie, namelijk de conferentie van het Caribbean Centre for Money and Finance (CCMF). Het CCMF is een regionaal onderzoeksorgaan dat door Caricom centrale banken en de University of the West-Indies is opgericht. Deze conferentie, die jaarlijks wordt georganiseerd, is een hoogtepunt in de onderzoeksactiviteiten in de regio over macro-economische en monetaire thema’s. Economisten die voornamelijk werkzaam zijn bij centrale banken, de University of the West-Indies en het centrum zelf, presenteren hun onderzoeksprojecten aangaande economische ontwikkelingen in de regio en daarbuiten aan elkaar. Belangstelling voor deze conferentie strekt tot ver buiten de regio uit en staat met name in de kijkers van multilaterale instellingen, universiteiten, overheidsorganisaties en instellingen van de financiële sector.
Een ruimer aantal participanten van Surinaamse zijde kan deze gelegenheid aangrijpen om bekend te raken met het onderzoekswerk van centrale banken van de regio. Voor hen kan het ook een aanmoediging zijn om een actievere rol te gaan spelen op het gebied van economisch onderzoek.
Het centrale thema van de conferentie dit jaar is “Global Financial Shocks, Regional Macroeconomic Challenges and Their Impact on Regional Economic Integration”. Papers die tegen die achtergrond gepresenteerd zullen worden vinden hun probleemstelling in de volgende onderwerpen, te weten:

1. Banking, Finance and Regulation
2. Strategies and Policies to Strengthen Regional Economic Integration
3. Inflation and Economic Management
4. Fiscal Challenges and Debt Management in the Aftermath of the Global Financial Crisis
5. Improving Stock Market Performance in the Region
6. Understanding the Workings of Financial Markets in Small Open Economies
7. Public Sector Operations and Macroeconomic Stability
8. Sectorial Linkages and Economic Development
9. Financial Sector Stability

Een belangrijk onderdeel van het programma van de conferentie is een lezing die bekend staat als “The Adlith Brown Memorial Lecture”. Vanwege het CCMF wordt een persoon die zijn sporen in de regio (en daarbuiten) heeft verdiend uitgenodigd om de lezing te houden. Dit jaar zal Professor Emeritus Ramesh Ramsaran het college verzorgen. De Professor is een onderzoeker van formaat, die gedurende lange tijd aan het CCMF verbonden is geweest. Zijn voordracht zal als titel hebben “PUBLIC POLICY AND ECONOMIC GROWTH: SOME INSIGHTS INTO THE CARIBBEAN EXPERIENCE”.

De conferentie vindt plaats in hotel Torarica van 7 tot 9 november. Op de website van de Bank (www.cbvs.sr) is ten aanzien daarvan een link geplaatst met informatie over de conferentie. Deze link wordt vrijwel dagelijks geactualiseerd terwijl ook via de website van het CCMF (www.ccmf-uwi.org) informatie wordt verschaft.

Dit bericht is afkomstig van Dagblad Suriname. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.